واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاری به تعداد 67 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اصفهان نما خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریراضیه امیری محمودآبادیلردگان ، مجتمع دامپزشکی ، خیابان 36متری ، کوچه 12متری ، طبقه همکف30
سنگ فروشی گلدشت خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریعباس شیرعلی زاده سورشجانیسورشجان ، مستضعفین ، خیابان انقلاب ، بالاتر از مدرسه سروش ، طبقه همکف143
نمایشگاه سنگ تراورتن خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریپیمان احمدی خوئیشهر کرد ، گل حلقه ، خیابان 16 متری چهارم ، خیابان امیر کبیر ، طبقه همکف172
فروش سنگ ساختمانی کریمزاده خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریمهدی کریم زاده سورشجانیشهر کرد ، شهید داودی ، خیابان حر ، بلوار فارابی جنوبی ، طبقه همکف212
سنگ پرشین خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیارینیما حیدری سورشجانیشهر کرد ، بوعلی سینا ، خیابان بوعلی غربی ، خیابان امیر کبیر ، طبقه همکف187
بهامیری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریفریبا عبداللهیفرخ شهر ، 15 خرداد ، کوچه 5/3 ، کوچه 32 ، پلاک 22 ، طبقه اول205
سنگ فروشي پرتو خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریمحسن یزدانیامیرکبیر نبش 16متری چهارم سرچشمه ها 0176
سنگ فروشی عباسی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریمجید عباسی تخته چوبیبروجن ، دانشسرا ، خیابان فردوسی ، کوچه فطرت ، پلاک 42 ، طبقه همکف238
سنگ فروشی نصیری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریزهرا اسمعیل زاده سودجانیاردل ، سازمان اطلاعات ، کوچه یاس ، خیابان سپاه پاسداران ، طبقه همکف169
فروشگاه سنگ نمای برتر خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریمختار احمدی خوئیشهر کرد - سرچشمه - کوچه 133 - بلوار امیرکبیر - طبقه همکف121
شهرسنگ بزرگ اصفهان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریزبیده رحیمی ریگیآلونی - مسجد جامع - کوچه ((6 متری)) - بلوار دکتر شریعتی شرقی - پلاک 167 - طبقه همکف148
نماکاری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاری  410
سنگ بری پردیس خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاری کوروش بهامیریانتهای خیابان شریعتی، روبروی ساختمان اداره برق41
سنگ فروشی سجاد خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریسجاد غلامی ارجنکیشهرکردانتهای خ امیرکبیر تقاطع قدس جنب آهن فروشی ایمان فتاحی98
سنگفروشی پرتو شهرکرد خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریمحسن یزدانیشهرکرد روبرو دانشگاه انبار سنگ پرتو156
سنگ فروشی امام رضاع خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریمسعود جهانگیریگندمان خ ازادی اخر بلوار سنگ فروشی امام رضاع78
فروشگاه سنگ کریمزاده خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریمهدی کریمزاده سورشجانیشهرکرد خیابان فارابی جنوبی نبش کوچه 1574
سنگ قائم خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریمحمد فرهادیانسه راه هفشجان شهرک صنعتی حاج کهوا جنب ساختمان آهن آلات79
کارخانه سنگبری کریستال خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاری سید رسول مرتضوی25 کیلومتری جاده شهرکرد -فارسان کارخانه سنگ بری کریستال114
سنگبری نوبخت خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در چهارمحال وبختیاریبیژن نوبخت قمشهخیابان مفتح روبروی ساختمان مدرسه 37