واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در ایلام به تعداد 36 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ندارد خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلاممحمدامین جباریدره شهر - حاشیه شهر - کوچه حریم سیل بند - بلوار سیمره - طبقه همکف15
سنگ آرتا خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلامیداله رشنوایلام ، فرودگاه ، کوچه رحیمی پور ، بلوار ازادی ، طبقه همکف172
گروه ساختمانی آریا خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلامرمضان صیدیانایلام ، زمین شهری ، کوچه مهران 1 ، بلوار مدرس ، طبقه همکف146
سنگ سیوان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلامفرحناز محمدحسینیایلام ، پیچ اشوری ، کوچه ماهر ، بلوار جنوبی امام ، طبقه همکف157
سنگ فروشی هدایت خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلامعلی مختاریایلام ، زمین شهری ، کوچه مدرس 6 ، بلوار مدرس ، طبقه همکف145
سنگ فروشی تخت جمشید خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلاممریم رضائیایلام - خرم رودی - خیابان (حریم رودخانه ) - بلوار خبرنگار - طبقه همکف143
سنگ فروشی مهدی مختاری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلاممهدی مختاریایلام - شماره یک - بلوار 12 بهمن - بلوار امام علی - طبقه همکف118
سنگ فروشی آجرلوئی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلامولی اله آجرلوئیایلام - پیچ آشوری - خیابان (12متری) - بلوار جنوبی امام - طبقه همکف120
سنگ فروشی گلچین خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلامالهام بیرالوندایلام ، فرودگاه ، بلوار جنوبی امام خمینی (ره ) ، بلوار آزادی ، طبقه همکف183
سنگ فروشی مختاری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلامعلی مختاریایلام ، صداو سیما ، کوچه نهم ، بلوار شهیدبهشتی ، طبقه همکف50
سنگ فروشی البرز خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلاماختر کمانکش دره میانهایلام ، فرودگاه ، کوچه شهید رحیمی پور ، بلوار آزادی ، طبقه همکف98
سنگ فروشی اکبری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلاممجید اکبریایلام ، زمین شهری ، خیابان رافت ، بلوار مدرس ، طبقه دوم ، واحد 890
گروه ساختمانی اریا خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلامصیدیان ایلام-بلوار مدرس_پایبن تر از پزشک قانونی325
سنگ فروشی یدالله خوش منظر خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلامیدالله خوش منظرایلام خیابان خرمشهر نرسیده به میدان مادر146
سنگ فروشی نوبنیاد خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلاممالک جلالیایلام بلوار سیدالشهداء100
سنگ فروشی زارع خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلامنظامعلی زارعبلوار آزادی101
دنیای سنگ ازنا خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلاممحمد هاشمیایلام فرودگاه سابق نرسیده به میدان دادگستری172
سنگ فروشی عباسی ارگسی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلاماسدالله عباسی ارگسیایلام بلوار آزادی نرسیده به میدان مادر168
سنگ فروشی مرمر خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلامعلی مهرابیبلوار آزادی112
سنگ فروشی علی موسی زاده خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در ایلامعلی موسی زادهایلام بلوار جنوبی امام (ره) پایین تر از پمپ پنزین سیفی77