واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در اردبیل به تعداد 65 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
سنگ ساختمانی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلبالازاده 489
سنگ فروشی پورغلام خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلفراهم پورغلام آبی بیگلوآبی بیگلو ، آبی بیگلو ، کوچه بهداری ، خیابان ورزش ، پلاک 208 ، طبقه همکف157
سنگ فروشی محمدزاده خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلوکالت محمدزادهگرمی ، هلال احمر ، خیابان مولوی ، کوچه میرعزیز ، طبقه همکف44
سنگ فروشی فکری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلعلیرضا فکری کندشمیناردبیل - وحدت - خیابان (کارخانه بوجاری اکبری) - کوچه زمزم - پلاک -46 - طبقه همکف63
سنگفروشی شوقی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلاسمعلی شوقی آبی بگلواردبیل ، بهار آباد ، کوچه ((رمضان امیرپور)) ، بزرگراه شهدا ، پلاک -587 ، طبقه همکف44
حسین لشگری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلحسین لشگری آبی بیگلواردبیل - شهرک رسالت - کوچه شبنم 3 - خیابان فتح - پلاک 0 - طبقه همکف57
ایرج خدایاری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلایرج خدایاری گندشمینکارگر روبروی سیلو ن 0142
فرهاد اسمعیلی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلفرهاد اسمعیلیخیابان 24 متری ساحلی ( ابوطالب) روبروی پارک زرناس چسبیده زیربندسازی استاد فرج84
سنگ فروشی دشتی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلالهویردی دشتی آبی بگلونمین ، جاده اردبیل ، میدان امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف125
سنگفروشی صمددوست خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلداور صمددوستمقدس jنرسیده به تقاطع نیار 062
دهقان رز خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلداود دهقان رزخ راضی راه آقاباقر 55250
مصالح فروشی خردمند خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلمجید خردمند حورشهرک کاشانی انتهای کوچه شهید صابری 153
سنگفروشی آقائی زاده خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلحجت آقائی زاده قزلقیهاردبیل ، نیار ، کوچه شهید مرحمت خدایی 5 ، بزرگراه بسیج ، طبقه همکف112
روشندلی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلودود روشندلیمیدان وحدت پارک صنعتی 736965
سنگ فروشي عباسي خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلبابك عباسينمين - خ معلم201
ختمی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلبایرام ختمیآبی بیگلو سی متری امام ره ورودی اردبیل161
سنگ فروشی حیدر علی زاده خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلدلاور حیدر علی زادهکمربندی خانلی223
كاشي فروشي ميرزاپورآبي بيگلو خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلصديف ميرزاپورآبي بيگلو خ 25 متري160
مهساب سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلشیرخان صادقی بورگهیمخلخال- خیابان ولی عصر نبش خیابان مومینی100
سنگ فروشی مهساب سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در اردبیلمصطفی رشیدی هشجینخلخال- خیابان ولیعصر روبروی آپارتمانهای بنیاد مسکن194