واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در خوی به تعداد 19 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کاردان سنگ خوی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویعلی کاردانولیعصر اعتمادیه سوم 12534
میلاد خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویمیلاد فیض اله پورخوی - بهشتی شمالی - خیابان شهید محمد فتحعلیزاده - کوچه کوثر - طبقه اول116
سنگ فروشی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویوحید ورمزیاریخوی ، قره درویش ، بلوار مطهری ، کوچه عرفان 6 ، طبقه همکف122
ابراهیم زاده خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویاکبر ابراهیم زادهخوی ، کوی صفا ، کوچه 8متری دوم ، بلوار شهید حجازیفر ، طبقه همکف265
سنگ نما فروشي ابدالو خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویاروجعلي ابدالوبلوار سردار شهيد صفرزاده169
حاجی صادقلو خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویمقصود-حاجی صادقلوخ -45متری صفرزاده202
کاظم علیلو خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوینورعلی کاظم علیلوخوی- سعیداباد 5کیلومتری جاده تبریز347
مراد خانی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویزینال مرادخانی45متری صفرزاده146
کاردان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویداود کاردانانتهای بلوار ولیعصر بلوار ولایت فقیه پائین تر از شادی اور207
برادران اصفهانی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویشکراله امیر یوسفیخوی بلوار سیستانی زاده397
ابراهیم ورمزیاری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویابراهیم ورمزیاریخوی خیابان 15خرداد280
صنایع سنگ اصفحان (ایرم) سنگ برادران کاظم علیلو خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویعباداله کاظم علیلو45 متری شهید صفر زاده سنگبری برادران کاظم علیلو163
مرادخانی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویاماموردی مرادخانیخوی خیابان کارگر نرسیده به خانه های سازمانی63
داداش بگلو خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویابراهیم خلیل داداش بگلوخوی میدان 45متری سردار صفر زاده84
صنایع سنگ اصفهان برادران کاظم علیلو خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویاسداله کاظم علیلوخوی بلوار مطهری جنب تعاونی عصرایران کوچه شهید قنبری252
آذرگل خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویفریدون حاجی حسینلوبلوار ولیعصر روبروی آذر نان93
محمد جعفرورمزیاری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویمحمد جعفر ورمزیاریبلوار رسالت80
مرمرتراشی امید خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویابراهیم طالبی نیاخوی خیابان طالقانی133
سنگ فروشی مرادخانی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خویحسین مرادخانیانتهای شریعتی 45متری کمربندی سردار صفرزاده101