واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در هرمزگان به تعداد 63 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اسماعیلباقری رسته : خرده فروشی سنگ ساختمانی آماده نصب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگاناسماعیل باقریپارسیان بلوارشهدای گمنام77
سنگ فروشی اسکندری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانآیت اله اسکندری گلهبندرجاسک - یکبنی - - خیابان اصلی جنب آهن آلات کمالی - پاخیره - طبقه همکف - واحد سنگ فروشی437
خرده فروشی سنگ ساختمانی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانسعيد كاكاوندبندرلنگه ، بلوار معلم ، روبروی اداره برق ، نرسیده به اداره دارایی 54
شهاب سنگ یزد خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانغلامرضا بین آبادیبندرعباس ، شهرک توحید ، بلوار امام حسین ، کوچه مصالح فروشی طاهری ، طبقه همکف828
سنگ اصفهان جنوب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانابراهیم طالبی خوندابیبندرعباس ، طلابند بلوار سوم خرداد ، خیابان مخابرات جنب نمایندگی مزدا ، خیابان شهدای گمنام ، طبقه همکف111
سنگ پارس خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانرضا حیدری زادهبندرعباس - پلیس راه قدیم - میدان دفاع مقدس - بلوار علی ابن ابیطالب ( ع ) - طبقه همکف-جنب تاکسیرانی91
سنگ برادران دادخواه خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانمحمود دادخواهبندرعباس ، بلوار علی ابن ابیطالب شهرک توحید ، بلوار نبوت ، کوچه نیایش 4 ، روبروی پل عابر پیاده جنب کارواش شهرک ، طبقه همکف ، واحد سنگ برادران دادخواه43
سنگ فروشي برهانی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانعبدالحسین برهانیبلوار امام حسین(ع) شهرك توحيد جنب ورزشگاه کارگران (سنگ برهانی)28
انبار بزرگ سنگ برادران شوقی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانمهدي شوقيبندرعباس - سنگ کن - بلوار خلیج فارس - خیابان اصلی - پلاک 18 - طبقه همکف109
صنایع سنگ نگین بندر خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانبهناز رحیمی کوکدرقیبندرعباس - سنگ کن - بلوار خلیج فارس - خیابان فنس فردودگاه - طبقه همکف82
ارباب سنگ لرستان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانآهو حاجي وندبندرعباس - زیبا شهر - خیابان اصلی - بلوار امام حسین - طبقه همکف128
سوپر سنگ نی ریز خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانسیدجمال الدین ابطحیبندرعباس - نخل ناخدا - خیابان جدید الاحداث ترمینال - کوچه فلاح - طبقه همکف22
سنگ فروشی جوانمرد خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانسعید جوانمردامام قیسیبندرعباس - اسلام آباد - بلوار جمهوری اسلامی - کوچه فخار9 - طبقه همکف45
سنگ صادق پور خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانمحمد صادق پوربندرعباس - زیبا شهر - بلوار نواب صفوی - خیابان اصلی پشت شیرینی فروشی پاک - طبقه همکف92
خرده فروشی سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانپریسا سبزه کاربندرعباس - شهرک توحید - انتهای بلوار امام حسین از طرف پلیس راه قدیم - خیابان اصلی روبروی پمپ گاز - طبقه همکف24
سنگ فروشی صادقی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانهادی صادقیبندرعباس - سنگ کن - بلوار خلیج فارس - کوچه قریشی زاده - طبقه همکف26
سنگ فروشی تعهد خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانحبيب اله حيدري زادهبندرعباس - شهرک توحید - بلوار امام حسین - کوچه حسینیه ابوالفضل - طبقه همکف68
سنگ مرمر خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانوحید آقاشاهی اردستانیبندرعباس ، بهشت بندر ، بلوار نواب صفوی ، کوچه مرجان 1 ، طبقه همکف24
سنگ بستک نما خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگاناعظم سبزه کاربندرعباس - شهرک توحید - بلوار امام حسین - خیابان اصلی - طبقه همکف-روبروی پمپ گاز29
سنگ فروشی کبیریان 2 خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در هرمزگانمنیژه توکلی آرانیبندرعباس - شهرک توحید - بلوار نبوت - بلوار پلیس راه قدیم - طبقه همکف18