واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در البرز به تعداد 109 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
صنایع سنگ پیری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزحاج یوسف پیریالبرز محمدشهر همایون ویلا نبش خیابان سنبل صنایع سنگ پیری 480
سنگ فروشی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزحاج اصغر قاسمیالبرز_هشتگرد_ ضلع شرقی میدان بسیج (سه راه فشند) 941
سنگ اصفهان مرمر خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزمحمدرضا قاسمینظرآباد ، نظر اباد ، بلوار میلاد جنوبی ، بلوار مدرس ، ساختمان سنگ فروشی قاسمی ، طبقه همکف17
سنگ فروشی کرم لو خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزفتحعلی کرم لومیدان صنعت خیابان دکتر حسابی تقاطع خبرنگار 88
سنگ فروشی امین خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزمحمدعلی حسن لوخیابان امام خمینی روبروی نگارستان چهل و دو نرسیده به میدان صنعت 096
سنگ فروشی اهورا خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزمریم عباسپوربلوار ولایت تقاطع خیابان میرزا کوچک خان 018
صنایع سنگ مهرشهر خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزامیر بیات ورکشیکرج ، کیان مهر ، بلوار امیرکبیر ، بلوار امام خمینی(ارم) ، طبقه همکف122
سنگ آنتیک ارکید خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزمنصور رضائی سرشتکرج ، دهقان ویلای اول ، خیابان شهید جوادی ، بلوار یادگار امام ، ساختمان ارکیده ، طبقه زیر زمین126
سنگ ارم خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزفرضعلی پیرعلیکرج ، مهرشهر ، خیابان اول شرقی ( طالقانی ) ، بلوار امام خمینی(ارم) ، طبقه همکف94
دنیای سنگ ماهدشت خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزعلیرضا مزرعهماهدشت ، شهر ماهدشت ، کوچه دانش 2 ، بلوار بی بی سکینه ، طبقه همکف117
سنگ فروشی گلستان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزاروجعلی خاتمهمحمدشهر ، عباس آباد ، خیابان یاس هشتم (ش مقنی ) ، خیابان 22 بهمن ، پلاک -658 ، طبقه همکف99
سنگ فروشی هراز خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزمنصوره عطائی خسروکرج ، گلشهر ، بلوار پونه شرقی ، بلوار شهیدحمیدشمس (45متری گلشهر) ، طبقه همکف116
سنگ ساختمانی نگین خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزمحمودرضا عطاءاللهیمحمدشهر ، چهارراه کیانمهر ، خیابان گلخانه ، خیابان فرودگاه پیام (مردآباد) ، پلاک 34 ، طبقه همکف72
سنگ بازرگان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزمهدی انصاریکرج ، گلشهر غربی ، خیابان نرگس ، بلوار گلزارغربی ، طبقه همکف39
سنگ ساختمانی امیر کبیر خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزعباس انصاریکمالشهر ، خرمدشت ، خیابان سعدی ، خیابان قزلحصار ، طبقه همکف136
سنگ گلزار 15 خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزمحمدعلی یونسیمحمدشهر ، چهارراه کیانمهر ، خیابان گلخانه ، خیابان فرودگاه پیام (مردآباد) ، پلاک 15 ، طبقه همکف27
سنگ فروشی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزرحمت پیرعلیمهرشهر انتهای بلوار ارم جنب پمپ بنزین 020
صنایع سنگ سفید کوه خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزشاپور طهماسی ذالیکرج ، گلستان یکم ، خیابان منفی 3(چمن 1) ، خیابان شهرک گمرک ، پلاک 35 ، طبقه همکف52
سنگ آناهیتا خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزمحمدتقی ایرانپورفردیس ، منظریه ، خیابان (فرعی) ، بلوار مصلی ، طبقه همکف10
سنگ فروشی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در البرزحسین غفاری زنجیربلاغیفردیس ، کوی ترانس برق ، بلوار شهید کچوئی ، بن بست (گلخانه) ، طبقه همکف113