واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در خوزستان به تعداد 207 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
سنگ فروشی دیراوی زاده خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانفرید دیراوی زاده عربخرمشهر ، کوت شیخ ، کوچه بزرگمهر ، بلوار نادر ، پلاک 1,159 ، طبقه همکف82
فروش سنگهای معدنی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانعبداله اصلانیدشت گل جنب معدن ایراهیم مرادی -37
سنگ فروشی قائم خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانعادل بحرانیجمشیداباد-بلوار30متری-روبرو بهمن28-پ18248
سنگ فروشی موعود خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانعبدالرضا بحرانیسده بلوار سی متری -بهمن23-جنب بانک ملی 157
صنایع سنگ اصفهان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانعلی رضا جبل عاملی فروشانیذوالفقاری ، خ سی متری ایستگاه یک یبن ذوالفقار یک و سه 0152
سنگ فروشی نادری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانافشین نادریدزفول ، شهیدآباد ، جنب مسجد شهید آباد ، خیابان ساحلی ، طبقه همکف37
سنگ اصفهان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانمهدی رجبیطالقانی 0 020
صنایع سنگ اصفهان برش خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانمهدی حاج هاشمیطالقانی 0 0185
سنگ ممتاز اصفهان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانمرتضی شافعیبلوار دانشگاه 0 0119
اقسام خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانفریبا پاپیبهبهان - جاده قدیم اهواز - شهرک صنعتی - قبل از چهار راه دادگاه - پلاک 15 - طبقه همکف59
سنگ فروشی اسکندری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانمحسن اسکندری سبزیایذه - روضه الزهرا - بلوار زاگرس - خیابان هشت بهشت - طبقه اول36
سنگ فروشی الماس خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانحامد حجازیبندرماهشهر - جاده کمربندی هندیجان- - روبروی بلوارتلاشگران- - 0- - طبقه همکف129
ماه سنگ اصفهان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستاناحسان حاجی هاشمیبازارشهرداری-روبروی زمین خالی شهرداری43
احمدمرادی رسته : عمده فروشی سنگ های ساختمانی آماده نصب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستاناحمد مرادیبلوار پاسداران روبروی عامری زویه 066
مشهد الرضا خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانامیره مطوریخرمشهر - عشایر - خیابان آرش 5 - بلوار عشایر - طبقه همکف320
سنگ فروشی درخشان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانعلی فرقانی اسفیدواجانیآبادان - کفیشه - کوچه اختر - خیابان میدان طیب - طبقه همکف143
آذر سنگ اصفهان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانآرش آذربایجانیآبادان - تانکی ابوالحسن - خیابان ولایت - خیابان سده - پلاک 382 - طبقه همکف130
سنگ فروشی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانپریا مردانی شلمزاریآبادان - کوی فرهنگیان - خیابان ایستگاه 12 - بلوار ثامن الا ئمه - پلاک 5 - طبقه همکف86
سنگ فروشی آتیه ساران خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانسیدعقیل موسویآبادان ، کوی کارگر ، خیابان بهمنشیر ، خیابان ردیف 23 جی ، پلاک 3 ، طبقه همکف175
سنگ فروشی زارع سنجری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خوزستانحميد زارع سنجريبخش مرکزی - شهر دزفول - صحرابدر - خیابان اصلی - خیابان امام خمینی - ساختمان - طبقه همکف246