واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در زنجان به تعداد 122 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
توپاز خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجاناحمدی زنجان شهرک صنعتی نوآوران شکوفایی ۷420
سرامیک فروشی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجان  قیدار چهاراه شهردای خیابان روشن 661
سنگ فروشی عادل خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانفاطمه کرمیخرمدره - خرم - کوچه (احداثی) - جاده (ابهر) - طبقه همکف177
سنگ فروشی مهدیخانلو خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانسبزعلی حنیفه لوخرمدره - خرم - کوچه (احداثی) - جاده (ابهر) - طبقه همکف154
سنگ فروشی ماهان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانمحرمعلی هادیخرمدره ، خرم ، کوچه (باغ) ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف168
سنگ فروشی کریمی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانرقیه کریمینصیرآباد ، جاده ترانزیت ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف213
سنگ فروشی اور چین خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانابراهیم مهدیخانلوخرمدره ، خرم ، کوچه شهید محمود جزکلانتری ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف187
ایرانیان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانپرویز نقی لوهیدج ، شهرک صنعتی هیدج ، جنب سی ان جی ، جاده ترانزیت ، طبقه همکف195
غنیمتی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانغفار غنیمتیابهر ، بالاتراز خیابان باب الحوائج ، میدان تمدن ، بلوار وحدت ، طبقه همکف185
به مدیریت علی مهدی خانلو خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانعلی مهدی خانلوابهر ، میدان تمدن ، خیابان (12 متری احداثی) ، طبقه همکف221
تخت جمشید خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانآرش صادقیانابهر ، شناط ، خیابان آزادی ، خیابان 24 متری جلوه ، طبقه همکف148
امین خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانامین گل کرمابهر - جاده (شریف آباد) - بلوار ولایت - طبقه همکف120
نماکار خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانمسعود احمدیابهر - میدان تمدن - بلوار وحدت - طبقه همکف181
عشائری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانقهرمان عشائریجاده ترانزیت ندارد 0206
مهدیخانلو خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانحسن مهدی خانلوابهر - بلوار ولایت - جنب بن بست (فرهنگیان) - طبقه همکف109
سنگ فروشی تخت جمشید خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانداریوش صادقیانابهر شناط خ دکتر بهشتی کوچه 24 متری جلوه پ 4160
سنگ فروشی شهرساز خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانحسن پناهلو45 متری منابع طبیعی بالاتر از هنرستان کشاورزی178
اصفهان سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانکرمعلی روح الهیجاده ترانزیت مقابل اداره ثبت اسناد124
سنگ فروشی نماسازان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانبرزو خواجه وندخ دکتر بهشتی نبش میدان حر53
سنگ فروشی متین خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در زنجانقهرمان عشا ئریجاده ترانزیت روبروی سنگ فروشی احمدی112