واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستان به تعداد 85 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
فروشنده مصالح ساختمانی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستاندهمردهبلوار ارتش ارتش 30 335
سنگ فروشی کریم کشته خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستاناکبر کریم کشتهدوست محمد - بازار - کوچه مخابرات - خیابان امام خمینی - طبقه همکف163
سنگ ایمان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانسیدعلی حسینیزاهدان - شهرک مصالح فروشان - کوچه ((سیمان)) - کوچه ((صالح)) - طبقه همکف193
سنگ فروشی وطن خواه خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانمحسن وطن خواهزاهدان - شهرک مصالح فروشان - کوچه (باسکول) - بلوار ابتکار - طبقه همکف193
مصالح ساختمانی خونساری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانمحمد خونساری ورنوسفادرانیشهرک مصالح فروشان میلان اول 0211
سنگ نما نوربخش خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانسیدمهدی نوربخش ورنوسفادرانیشهرک مصالح فروشان24متری اول - -143
صنایع سنگ آسنا خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانمصطفی عسکری ورنوسفادرانیخیابان درزاده 41 جنب مسجد نبی176
صنایع سنگ و سرامیک صدف خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانلیلا صفریبلوار امام خیابان کارگر جنوبی247
عمده فروشی کاشی و سرامیک خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانملک محمد درازهیحق آباد - روستای کشتگان - حق آباد - - بم پشت - طبقه همکف345
مصالح ساختمانی براردران حسین بر خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانمرادی حسین برهوشک - روستای حومه - کوچه محصور - هوشک خیابان شهید محمدی22 - طبقه همکف266
نمایشگاخ سنگ کوه نور خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانمسعود حق پرستزاهدان - شهرک مصالح فروشان - کوچه (باسکول) - بلوار ابتکار - طبقه همکف167
عمده فروشی سنگ های ساختمانی حسین بر خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانمحمدصدیق حسین برسراوان ، غفور آباد ، کوچه دهواری ، خیابان غفور آباد ، طبقه همکف251
کاشی سرامیک سناتور خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانارسلان ابراهیمیسراوان ، خیابان انقلاب روبروی بیمارستان جدید ، کوچه 10 متری ، کوچه بلوک 239 ، طبقه اول295
سنگ اصفهان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانتقی مهوش محمدیزاهدان ، شهرک مصالح فروشان ، کوچه ((سیمان)) ، کوچه ((صالح)) ، طبقه همکف129
نمایشگاه سنگ اقیانوس خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانمیثم قنبریزاهدان - شهرک مصالح فروشان - کوچه ((آزاد)) - کوچه ((همیاری)) - طبقه همکف153
صنایع سنگ زاگرس خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانحوا قاسمیزاهدان - شهرک مصالح فروشان - کوچه (باسکول) - کوچه ((آفتاب)) - طبقه همکف104
سنگ شهرکی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانمحسن شهرکیزاهدان - شهرک مصالح فروشان - کوچه ((سنگ نما)) - کوچه ((احجام)) - طبقه همکف130
نمایشگاه سنگ عرفان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانمهناز درواه گرگیجزاهدان - شهرک مصالح فروشان - کوچه ((آزاد)) - کوچه ((صالح)) - طبقه همکف106
فروش سنگ ساختمانی فرجامی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانعلیرضا فرجامیزاهدان ، بلوار انقلاب ، شهرک مصالح فروشان ، میلان اول ، پلاک 22709 ، طبقه همکف76
سنگ ناروئی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در سیستان و بلوچستانسعید خمرزاهدان ، شهید فاضلی ، کوچه باسکول ، کوچه همیاری ، طبقه همکف35