واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در قم به تعداد 84 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
فتخانی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قمیوسف فتخانیقم - شهرک فاطمیه - خیابان بعثت - بعد از کوی2 - پلاک56 - گاراژ خدمات فنی - طبقه همکف429
سنگ پردیس خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قمجلال میرزائیقم - 72تن - جاده کوه سفید - نرسیده به پل - سمت راست - سنگ پردیس - طبقه همکف541
صنایع سنگ نایس خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قمحسین شیاسیجاده کوه سفید قبل از پل زیر گذر ا 00587
سنگ فروشي دانا خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قممحمدرضا غلامی اسفیدواجانیج کوه سفید نرسیده به پل سمت راست 00592
سنگ فروشي برليان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قمصفر علی علیخانیجمهوری خ عدالت جنب کوچه 12 0574
سنگ فروشي رضائي نسب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قمتقی رضائی نسبجاده کاشان کیلومتر3 جنب کارخانه گچ روشن 0612
سنگ فروشي حبيبي خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قمعلی احمد حبیبی فردبلوارخلیج فارس جاده کاشان جنب باربری چابکسوار 0569
سنگ فروشي مجيد خدادادي خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قممجید خدادادیج کاشان ج کاشان جنب کارخان 0539
سنگ فروشي علي محمدي خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قمابوالقاسم علی محمدیچهل وپنج متری صدوق بلوارعطاران سمت راست 48550
سنگ فروشي محمد مهجوبي خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قممحمد محجوبیانجاده کوه سفید بعد از پل زیرگذر سمت چپ کار 0577
سنگ فروشي محسن خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قممحسن سیادتی مقدمجاده کوه سفید نرسیده به پل زیرگذر جنب صنایع سنگ نایس 0611
سنگ فروشي اروريان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قمیوسف اروریانجاده کوه سفید کوه سفید بعداز پل ز 0461
بیات خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قمحمیرا بیاتقم - جاده کوه سفید - بین کوی2و4 - - - طبقه همکف195
سنگ ارزان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قمسیدهاشم حسینیقم - کیلومتر4 جاده اراک - کوچه ریختگریها ( کوچه وفا) - سمت راست در پنجم - طبقه همکف194
ندارد خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قممحسن مختاری اسفیدواجانیقم - بلوار امین - فلکه ایران مرینوس - به طرف پل انقلاب - سمت راست - طبقه همکف210
سنگ صداقت خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قمداود غلامی اسفیدواجانیقم - بلوار شهید دل آذر - نبش شهرک اندیشه - ، - طبقه همکف203
سنگ دانیال خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قممحمد مختاریقم ، کیلومتر 1 جاده کوه سفید ، سمت راست ، مقابل مصالح فروشی آزادی ، طبقه همکف204
غلامی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قمابوالقاسم غلامی اسفیدواجانیقم ، بلوار امین ، فلکه ایران مرینوس - سمت راست ، به طرف بلوار دانش - ابتدای پل انقلاب ، طبقه همکف204
به مدیریت احسان خردمند خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قماحسان خردمندقم - بلوار 15خرداد - مقابل سازمان حج و زیارت - ، - پلاک 245 - طبقه همکف220
سنگ جعفری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در قماکبر جعفریقم ، جاده اصفهان ، بلوار الغدیر ، بین کوی21و23 ، ساختمان مصالح فروشی هگمتان ، طبقه همکف199