واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در شفت به تعداد 1 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
رسولی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در شفتفاطمه مهدی زاده ملاسرائیملاسرا ، خیابان ( بطرف روستای جیرده پسیخان ) ، خیابان ( جاده ملاسرا ) ، پلاک 144 ، طبقه همکف141