واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در بهار به تعداد 4 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
سنگ فروشی باقری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در بهارسارا باقریبهار - میدان امام خمینی (ره) - کوچه گلزارشهدا - خیابان (آرامگاه) - طبقه همکف45
سنگ بری مهری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در بهاررامین مهریلالجین ، بلوارخامنه ای ، کوچه رحیمی ، بلوار آیت الله خامنه ای ، طبقه همکف148
سنگ فروشي ساحتي خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در بهارخداوردي ساحتي نوريلالجين - بلوار ايتاله خامنه اي129
خانی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در بهارناصر خانیمهاجران- خ- امام ره127