واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در همدان به تعداد 53 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
سنگ مصطفی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانمصطفی بتویی سی متری تاجیک چهارراه اول سنگ مصطفی166
سنگ کسری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانمحمدجعفر فیاضهمدان - جاده ملایر - میدان امام حسن (ع) - سنگ کسری - طبقه همکف51
سنگ فروشی زارعی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانمحمود زارعیهمدان ، بلوار بهشت ، بالاتر از سایپا ، جنب سنگ جبرئیلی ، سنگ زارعی ، طبقه همکف135
سیسنگان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانسوسن سهرابیهمدان ، میدان امام حسن ، بلوار بهشت ، صنایع سنگ سی سنگان ، طبقه همکف108
سنگ فروشی ابراهیمی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانحسین ابراهیمی عبیدبلوار بهشت روبرو باغ بهشت جنب مغازه زندی 0127
سنگ معظمی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانجلال معظمیهمدان ، بلوار بهشت ، روبروی درب آخر باغ بهشت ، جنب نمایندگی ایران خودرو سنگ معظمی ، طبقه همکف100
مرکز سنگ ترکمان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانمرادعلی ترکمانهمدان ، بلوار بهشت ، روبروی درب اول باغ بهشت ، سنگ ترکمان ، طبقه همکف182
سنگ الوند خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانمحمد پزندیهمدان ، بلوار بهشت ، روبروی درب سوم باغ بهشت ، جنب بوستان بهشت ، سنگ الوند ، طبقه همکف97
سنگ فروشی فعله کری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانمهدي فعله كريهمدان ، بلوار بهشت ، روبروی آتش نشانی ، سنگ فعله گری 119
سنگ صخره خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانسعید مخدومی معزهمدان ، میدان امام حسن (ع) ، بلوار بهشت ، مقابل باغ بهشت ، سنگ صخره ، طبقه همکف127
سنگ سینا خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانمهرداد قربانیهمدان ، جاده ملایر ، بلوار بهشت ، انتهای بلوار بهشت جنب دیوار باغ بهشت ، سنگ سینا ، طبقه همکف70
صنایع سنگ جواهری خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانعلی جواهریهمدان ، بلوار بهشت ، روبروی درب اول باغ بهشت ، سنگ جواهری ، طبقه همکف81
معظمی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانفاطمه معظمیهمدان ، جاده کرمانشاه ، بلوار ارتش ، روبروی مهانسرای ارتش ، سنگ معظمی ، طبقه همکف37
زارعی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانبهرامعلی زارعیهمدان ، جاده ملایر ، مقابل باغ بهشت ، سمت راست ، نمایشگاه سنگ زارعی ، طبقه همکف52
سنگ ایثار خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانرحیم هندویهمدان ، جاده ملایر ، بلوار بهشت ، میدان امام حسن (ع) ، سنگ ایثار ، طبقه همکف44
سنگ تندیس خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانمهدی جهانیانهمدان ، بلوار بهشت ، نرسیده به باغ بهشت ، روبروی نمایندگی آمیکو ، سنگ تندیس ، طبقه همکف59
سنگ فروشی الوند خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانمهدی قره باغیخابان پاسداران روبروی حسینیه امام 047
سنگ فروشی گشائی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانعیسی گشائیخیابان پاسداران مقابل 30 متری شهید زمانی 055
سنگ فروشی محمددی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همداناکبر محمدی ظهیرجاده کرمانشاه ابتدای زیرگذر 043
سنگ فروشی زمرد خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در همدانعلی قراگوزلوفامنین ، خیابان کشاورز ، نرسیده به خیابان سید احمد ملیحی ، خیابان پاک پروتئین ، طبقه همکف50