واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در خراسان شمالی به تعداد 53 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
سنگ فروشی آدینه خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیمجید آدینهءشهرک صنعتی مانه سملقان - روستای حومه - شهرک صنعتی مانه سملقان - خیابان (میدان شهرک صنعتی) - خیابان (فرعی2شهرک صنعتی) - پلاک -84 - طبقه همکف14
تزئیناتی سنگ آرتین خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیمحمدرضا شاهیآشخانه ، استادیوم تختی ، خیابان نواب صفوی ، کوچه شهید بابایی ، پلاک 3 ، طبقه همکف331
سنگ فروشی گسترش خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیزینب اسکندریآشخانه ، دادگستری ، خیابان شهید مطهری غربی ، خیابان شهید رستمی ، طبقه همکف157
مجتمع سنگ زرین خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالینرگس چهارستادآشخانه - پارک وحدت - خیابان شهید رستمی - بن بست شهید رستمی 15 - پلاک -559 - طبقه همکف182
سنگ فروشی مهدی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیمریم زمانفاروج ، چهارراه رضوی ، خیابان شهید شوشتری ، جنب خشکبار پورمحمدی ، پلاک 62 ، طبقه همکف191
سنگ فروشی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیرقیه اخواناسفراین - محرم آباد - جاده سبزوار - بلوار سربداران - پلاک 32 - طبقه همکف187
سنگ فروشی پاسارگاد خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیامین اکبریاسفراین - شیخ آذری - بلوار شیخ آذری - کوچه شیخ آذری 9 - پلاک 16 - طبقه اول151
سنگ فروشی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیعذرا رجب آمیراسفراین - قصبه - کوچه ((حسن سبزی)) - بلوار کشاورز - پلاک 1 - طبقه همکف134
سنگ فروشی گلستانی (شهربانو جدیدی) خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیشهربانو جدیدیامام خمینی (ره) نرسیده به میدان بسیج ---125
سنگ فروشی محبوبه شریفی کشتان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیمحبوبه شریف کشتانبلوار مدرس نرسیده به میدان پهلوان کشوری ---155
مونامنصوری رسته : عمده فروشی سنگ های ساختمانی آماده نصب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیمونا منصوریشهرک فرهنگیان بلوار خلیج فارس حاشیه خلیج فارس 5 557
سنگ فروشي خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیاسماعیل مصطفیشرق سپاه انتهای 20متری یاسین ک یاسین 3129590
مرادي خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالییوسف مرادیخ 32 متری شهدا بعداز انبار وفایی 0142
خراساني خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیاسماعیل خراسانی طرقیبجنورد - کمربندی - کوچه شهید خراسانی [مدرس 17] - بزرگراه مدرس - پلاک 519 - طبقه همکف108
رباني خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیعیسی ربانیشرق سپاه 20متري ياسين 1118
سنگ ونوس خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیمحمد یزدانیبجنورد ، کوی امام هادی ، خیابان معراج ، خیابان معراج 19 ، پلاک 15 ، طبقه همکف88
ندارد خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیایرج شاه سونیبجنورد - نمایندگی معینی - کوچه میهمان [معلم 21] - بلوار رضوی - طبقه همکف129
سنگ فروشی عالی قاپو خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیسیدحسن حسینی معصومبجنورد ، مدرس ، کوچه شهادت [ش رجایی 38-محمدباقر35] ، خیابان امام محمد باقر ، پلاک 267 ، طبقه همکف116
سنگ گسترش خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالیغيب الله حصاريبجنورد - روبروی شهربازی - کوچه میهمان [معلم 21] - بلوار امام رضا - طبقه همکف94
نارین سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان شمالییونسی نژاد 1187