واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در یزد به تعداد 212 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مجتمع سنگ سبحان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدمرضیه اسماعیل زادهیزد - آزادگان روبروی اداره گاز - کوچه 22 ((کوچه 66 بلوارفرودگاه)) - خیابان شهید آیت اله دستغیب - مجتمع سنگ سبحان - طبقه .84
مجتمع آجر و سنگ ایران (آس) خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدمرتضی قوره یانیزد - نهالستان - خیابان خورشید نبش کوچه 49 - بلوار آزادگان روبروی دادگاه نظام - سنگ ایران آس - طبقه 0168
سنگ صداقت خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدمهدی باقریانیزد - صفائیه 15خرداد - میدان شهدای محراب - بلوار دانشجو - سنگ صداقت - طبقه همکف191
سنگ وحدت دفتر موسسه خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدرسول ابراهیمی نژادیزد - سر دو راه - کوچه 7 نب کوچه هزار درخت - بلوار شهید سیدرضا پاکنژاد - موسسه محمد رسول الله ((دفتر سنگ وحدت)) - طبقه همکف115
سنگ زرین خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدسیدعلی محمد میرجلیلییزد - رسالت - کوچه 15 متری 3 رسالت - بلوار آیت الله مدرس نرسیده به میدان شهدای محراب - سنگ زرین - پلاک . - طبقه .92
سنگ اطلس خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدحسین کارگرمزرعه ملاخیراباد - روستای فجر - خیابان بهارستان خیابان مجیدیه - خیابان هجرت بلوار جانباز - سنگ اطلس - طبقه همکف37
سنگ فروشی زائرالحسینی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدمحمد زائرالحسینییزد - امامزاده سید جعفر - خیابان ( ارغوان ) پشت تالار یزد - کوچه (پلاستیک الوند ) - سنگ فروشی زائرالحسینی - طبقه 0117
سنگ فروشی کریمی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدمحمدحسن کریمی مبارکهیزد - صدرآباد بلوار بهمن - کوچه لاله5 - جنب گاز فروشی رضایی - سنگ فروشی کریمی - طبقه 050
سنگ الوان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدابوالفضل شاکرییزد - دروازه قرآن بلوار فقیه خراسانی - کوچه (فرعی دهم) - کوچه (فرعی هفتم) - سنگ الوان51
مجتمع سنگ زیبایی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدمجتبی زیبائییزد - دروازه قرآن بلوار فقیه خراسانی - کوچه (فرعی دهم) - کوچه (فرعی هفتم) - مجتمع سنگ زیبایی46
فروشگاه سنگ زارع خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدصادق زارع بنادکوکییزد - نهالستان میدان صنعت - کوچه 35 آزادگان جنب پل هوایی - نبش خیابان 2 بهار - سنگ زارع - طبقه همکف68
مجتمع سنگ دهبید خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزداصغر علی پورعیش اباد - روستای فجر - کوچه (کوثر) - خیابان شهیدسیدرضا پارسائیان - طبقه همکف75
سنگ فروشی نیایش خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدزینب بمانی زاده محمدآبادیسیدمیرزا - روستای فهرج - خیابان امام رضا(ع) - کوچه ( (صحرا) )76
مجتمع سنگ پیروزی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدمحمدجابر صادقیانیزد - مهدی آباد - بعد از دادگستری روبروی پمپ گاز - بلوار مدرس - مجتمع سنگ پیروزی - طبقه 050
سنگ حقیقت خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدجلیل صالحیخیراباد - روستای فجر - میدان امام علی - خیرآباد - خیابان شهید سیدرضاپارسائیان - سنگ حقیقت59
سنگ آخوندزاده خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدمحمد آخوندزاده درهیزد - بلوار مدرس پشت میدان تره بار - خیابان اطهر - خیابان 1 اطهر - سنگ آخوندزاده - طبقه 039
سنگ امیر خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدمریم رهاوی عزآبادییزد - اسکان کویر - کوچه 1 - کوچه 58آزادگان[صاحب الزمان] - سنگ امیر - طبقه همکف56
سنگ عابدینی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدمهدی عابدینییزد - سر دو راه - بلوار شهید سیدرضا پاکنژاد - کوچه هزاردرخت شمالی [شهیدپاکنژاد11] - سنگ عابدینی - پلاک 1 - طبقه 0213
ایران زمین خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدمحمدمهدی عبداله نامیزد - محمودآباد [مردآباد] - کوچه ( حیدر) - کوچه سیزدهم استقلال [سادات] - طبقه همکف191
سنگ ساختمانی محبی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در یزدعلی اکبر محبیخیراباد - روستای فجر - چهار راه مجیدیه کوچه 5 هجرت - خیابان مجیدیه - سنگ ساختمانی محبی - طبقه همکف60