واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در کردستان به تعداد 113 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
معظمی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانشهلا معظمیقروه ، شهرک شهرداری ، میدان شهدا ، خیابان شریعتی ، طبقه همکف30
معراج خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانکلثوم معظمیقروه - شهرک شهرداری - میدان شهدا - خیابان شریعتی - طبقه همکف252
شرکت بازرگانی سنگ سیفی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانفرهاد سیفی لالهسنندج ، شهرک صنعتی 1 ، بلوار ابن سینا ، خیابان سیلو ، طبقه همکف325
صنایع سنگ پارسیان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانخسرو معظمیقروه - شهرک شهرداری - میدان شهدا - خیابان شریعتی - طبقه همکف319
صوفی صالحی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانسیروان صوفی صالحیسقز ، سیلو ، میدان خورشیدی ، خیابان جاده بوکان ، طبقه همکف174
محمدی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانبهاء الدین محمدیبلوار بانه سقز - -146
رحیم پور خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانکوروش رحیم پورمطهری کوچه ناهید 2 10313
رزگار خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانرزگار شربتیبلوارآزادی روبروی گرمابه مولودی -308
سنگ فروشی اعتماد خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانعدالت سمیعیمریوان ، شهرک بهاران ، بلوار مدرس ، کوچه هه وار 2 ، طبقه اول148
سنگ ساختمانی کریم پور خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستاناسماعیل کریم پورمریوان ، شهرک شهدا ، روبروی مرکز بهداشت ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف224
سنگ فروشی قانع خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانفاتح رحمنیمریوان ، خیالی (کهنه پوشی ) ، کوچه یاران ، بلوار رسالت ، طبقه دوم143
برادران سلطانی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانچنور غفوریسقز ، بل کردستان ، بلوار شورا ، میدان خورشیدی ، پلاک 33 ، طبقه همکف ، واحد تلفن09186581341249
مصالح فروشی رشید مولودی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانرشید مولودیسقز ، بلوار کردستان ، کوچه میری ، کوچه شادی 1 ، طبقه همکف ، واحد تلفن09183740554146
سنگ فروشی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانفاطمه محمدیدهگلان - میدان بعثت - بلوار بعثت - جاده بلبان آباد - طبقه همکف48
سنگ فروشی فرج زاده خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانحامد فرج زادهبانه ، شهرک آزاد گان ، بلوار ماموستا هیمن ، بلوار سردشت75
سنگ زاگروس خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانملیعه محمدیمریوان - موسک 2 - خیابان کانی - کوچه کانی 1 - طبقه همکف128
سنگ فروشی مرادی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانصدری قمریمریوان - شهرک بهاران - کوچه چرو10 - بلوار مدرس - طبقه همکف103
کامران رضائی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانکامران رضائیقرادیان روبروی دانشگاه کردستان277
مسعود نصرالهی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانمسعود نصرالهیروستا نایسر شهرک آوان کوچه آوان 3397
فرشاد دارهل خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کردستانفرشاد دارهلبلوار مستضعفین روبروی ترمینال تهران390