واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمد به تعداد 45 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
خرده فروشی سنگهای ساختمانی آماده نصب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدمسعود شجاعي پورمادوان ، مادوان علیا ، خیابان شهید مدنی ، بلوار شهید علی حسین رضایی ، طبقه همکف123
سنگ فروشي بيستون خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدفروزان فرهنگی زادهروستای کردلاغری سمت چپ جاده -143
سنگ فروشي خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدمیثم داود نژادیاسوج-روستای مادوان سفلی - 0202
سنگ فروشی خادم خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدمهراب خادمیانمادوان ، مادوان علیا ، خیابان ولیعصر ، بلوار شهید علی حسین رضایی ، پلاک 326 ، طبقه همکف179
سنگ فروشی درخشان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدحسن یزدانیمادوان ، مادوان سفلی ، خیابان شهدا ، کوچه شهدا5 ، طبقه اول247
سنگ فروشی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدمحمدمهدی کافیمادوان - بین جاده سی سخت واصفهان - خیابان (10 متری ) - بلوار شهید علی حسین رضایی - پلاک 408 - طبقه همکف182
سنگ فروشی پایتخت خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدسیدمهدی مرادیانمادوان - مادوان - خیابان ولیعصر - بلوار شهید علی حسین رضایی - پلاک 323 - طبقه همکف148
سنگ فروشی بیژنی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدسجاد بیژنیمادوان - روستای مهریان - کوچه (( مسعود علی پور )) - بلوار شهید علی حسین رضایی - طبقه همکف157
سنگ فروشی قدسی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمداحسان قدسی نسبمادوان ، بین جاده سی سخت واصفهان ، خیابان (10 متری ) ، بلوار شهید علی حسین رضایی ، طبقه همکف95
بتن پیش ساخته جدول مولای فرد خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدروح الله مولای فردلیکک خ آزادی83
سراميك فروشي خليلي خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدفرج اله خليليليكك - خ رهبري136
سنگ فروشي آرمان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدپري آرمانياسوج روستاي كردلاغري189
صنایع سنگ ایران زمین خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدمهر آزاد سالارییاسوج سی متری معاد شاهد 11228
سنگ فروشي بيستون خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدفروزان فرهنگي زادهياسوج كردلاغري سمت چپ جاده85
سنگ فروشي وفا خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدكاظم وفاياسوج روستاي چنارستان سفلي جاده اصلي77
سنگ فروشي خليفه پور خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدداريوش خليفه پورياسوج روستاي كردلاغري جنب مصالح ساختماني محمدي54
سنگ فروشی بارون زاده خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدعزت اله بارون زادهیاسوج روستای گنجه ای بزرگ97
سنگ فروشی جوکار خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدسید غضنفر جوکاریاسوج روستای کردلاغری265
سنگ فروشی براتی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدابراهیم براتی بلداجیسه راهی جاده پازنان کوچه اول54
سنگ فروشی علوی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در کهگیلویه و بویر احمدمسعود علوی طاقانکیسه راهی رویروی کوچه هشتم161