واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در گیلان به تعداد 146 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
سنگ انتیک سون خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانآرش عبداله زاده کلنگستانیماسال - چلمه سرا - کوچه ( یحیی نیا ) - بلوار شهید بهشتی - طبقه همکف484
سنگ فروشی عرش خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانمحمدصادق فهیمرودسر - گسکر محله - کوچه شهیدان رمضان نیا - بلوار ولیعصر - پلاک 84 - طبقه همکف488
شومینه شاهان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانفاطمه پورقاسم چورکلایهرودسر - 72 تن(عادلی) - خیابان شهرک انصاری - خیابان بسیج مستضعفین - طبقه همکف551
اصفهان سنگ ابراهیم خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانمحمدعلی امیرفتاحی ورنوسفادرانیچابکسر - سورخانی(تازه آباد) - کوچه مرجان - خیابان امام خمینی - طبقه همکف374
سنگ فروشی یکتا خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانحمید یکتاخ امام روبروی نیروگاه جنب اورژانس 1264
زهراسلمانی لک پشته رسته : عمده فروشی سنگ های ساختمانی آماده نصب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانزهرا سلمانی لک پشتهآتشگاه - روستای پسیخان - ندارد - کوچه ناصری - بلوار شهید افتخاری - پلاک 53 - طبقه همکف145
صنایع سنگ یوونتوس خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانمهتاب نورانی مریانپیلمبرا - روستای دینا چال - ندارد - خیابان بوستان - جاده اصلی پیلمبرا - پلاک 96 - طبقه همکف422
صنایع سنگ احمدی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانمحمود احمدی گراکوئیرشت - دیلمان - کوچه ((بوستان 13)) - کوچه ((بوستان 14)) - پلاک -8 - طبقه همکف512
سنگ وحدت خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانعلی عظیمی فرآتشگاه - روستای پسیخان - ندارد - کوچه یوسفی - بلوار شهید افتخاری - پلاک 265 - طبقه همکف506
مهردادعباسی رسته : عمده فروشی سنگ های ساختمانی آماده نصب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانمهرداد عباسیآتشگاه ، کوچه بلالی ، بلوار شهید افتخاری ، پلاک 122 ، طبقه همکف118
سیفعلیرضائی رسته : عمده فروشی سنگ های ساختمانی آماده نصب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانسیفعلی رضائیرشت ، بل بهشتی ، بلوار شهید بهشتی ، کوچه رامین ، ساختمان نوید ، طبقه همکف80
محمدحسین زاده خداشهری رسته : عمده فروشی سنگ های ساختمانی آماده نصب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانمحمد حسین زاده خداشهریکسار - روستای پسیخان - ندارد - خیابان شهید خلیل اسدپور - بن بست بوستان 9 - پلاک 276 - طبقه همکف75
سنگ نگین شمال خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانوحیده محمدپورکلانکلایهشیرمحله ، کوچه شهید جلالی ، جاده اصلی شیرمحله ، پلاک 9 ، طبقه اول529
فروش انواع سنگ های ساختمانی معراج خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانامین حسن زادهرودسر ، گسکر محله ، کوچه (یوسف خواه ) ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف600
نماسنگ برادران روشن خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانالياس روشنخشت مسجد ، کوچه 15 ، خیابان (اصلی خشت مسجد) ، پلاک 714470
خرم نو خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانمجتبی بطوئیجاده فومن حافظ آباد نبش شهرك انديشه437
رخام خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانغلامحسین جان پورجاده انزلی روبروی دیوار فرودگاه جنب تعویض پلاک 0599
صنایع سنگ یوسفی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانشایان یوسفی کلوانیآتشگاه ، خیابان (به طرف احمد گوراب) ، بلوار شهید افتخاری ، پلاک 58 ، طبقه همکف541
مجتمع سنگ اصفهان مرمر خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانمجید الیاسی قهفرخیجاده فومن-آتشگاه روبرو كارخانه فومنات 0506
صنایع سنگ بهنام خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گیلانکامران بهنامبلوار ولی عصر - 0451